Usługi remontowe

Adaptacje pomieszczeń biurowych

Oferujemy:

  • roboty budowlane, roboty wykończeniowe, stany surowe, budowy pod klucz,
  • roboty malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne i ogniowe,,
  • elementy małej architektury: place, parkingi, drogi dojazdowe,
  • instalacje teletechniczne, elektryczne i sieci komputerowe, pomiary elektryczne,
  • instalacje hydrauliczne, biały montaż,
  • prace adaptacyjne, stolarskie,
  • montaż wykładzin.