usługi konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania

Nasi specjaliści działają od wielu lat, obsługując znaczące podmioty gospodarcze m.in. takie jak:

LAFARGE CEMENT  

wykonawstwo robót konserwatorskich instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego

TELE - FONIKA KABLE S.A.

konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania

rozbudowa, modenizacja, naprawy instalacji pożaru, oddymiania oraz instalacji odgromowej

CAN PACK GROUP

wykonawstwo i wdrożenie do funkcjonowania instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego w stacjach transformatorowo - rozdzielczych z Zakładzie CAn PAck w Brzesku

ENEA OPERATOR SP. Z O.O. oddział dystrybucji Bydgoszcz

stała konserwacja i obsługa awaryjna instalacji systemów:

sygnalizacji pożaru i automatycznego gaszenia w 28 obiektach w województiwe kujawsko-pomorskim