Ochrona nieruchomości

Ochrona nieruchomości to ochrona obiektów, ochrona osób i mienia jaką realizujemy w odniesieniu do planu, który jest tworzony w oparciu o analizę potrzeb i potencjalnych zagrożeń.

Plan ochrony konstruowany jest indywidualnie dla każdej nieruchomości, dostosowywany jest ściśle do specyfiki działalności Klienta i jego wymagań.

Zapewniamy ochronę fizyczną – stałą obecność agentów ochrony w strzeżonym obiekcie.

Zatrudniając kompetentny personel, przy wsparciu nowoczesnych technologii i rozwiązań, gwarantujemy skuteczność działań i niezawodność.